Brochure

          北师港浸大全人教育体验式学习

   该宣传册简单介绍了UIC全人教育概况,包括体验式学习课程、校外项目、活动等。采用中英双语形式,将提供给新生、交换生及访问者使用。

 点击此处下载


Leaflet

          北师港浸大全人教育体验式学习

   该宣传页简单介绍了UIC全人教育概况,包括体验式学习模块、校外项目、活动等。提供给新生使用。

 点击此处下载
762B

          北师港浸大自然观察指南

   北师港浸大拥有丰富的生物多样性,校园环境为多类野生生物提供重要的栖息地,该宣传页介绍了UIC常见的鸟类、蜻蜓、蝴蝶、两栖和爬行类生物。

 点击此处下载